, Esc.Veterinaria (USAL, Pilar) y Área Parasit.INTA Castelar., Argentina